In het dagelijks leven nemen wij regelmatig beslissingen. Het zijn doorgaans luchtige zaken zoals grote of kleine aankopen. In ernstige situaties zoals bij ziekte of het beëindigen van een relatie wordt het dagelijks leven er serieus door beïnvloed. Kortom zo af en toe komen we in een situatie waar beslissingen moeten worden genomen en dat is zeker niet altijd voor iedereen gemakkelijk. Voor ondernemers is het nemen van beslissingen dagelijks werk.

Met name bij de MKB bedrijven met meerdere medewerkers komen de beslismomenten heel regelmatig voor. In de meeste gevallen worden beslissingen genomen op grond van beschikbare informatie en ervaring. Ook worden veel beslissingen genomen op basis van gevoel. Voelt iets goed dan zal de ondernemer snel geneigd zijn een positieve beslissing te nemen.

Grote ondernemingen versus MKB bedrijven
Bij grote ondernemingen wordt het nemen van belangrijke directie-beslissingen bijna altijd gesteund door het management, externe adviseurs, commissarissen etc. Kortom veel belangrijke beslissingen worden gedragen door een team van deskundigen. Dat maakt het nemen van beslissingen een stuk makkelijker. In negatieve situaties wordt de verantwoordelijkheid gedeeld en vaak zelfs doorgeschoven. Het voelt dan ook onrechtvaardig aan dat DGA ondernemers in het MKB het zelfde soort beslissingen moeten nemen zonder al die ondersteuning. Dat maakt de ondernemer soms tot een eenzaam en kwetsbaar mens.

In veel gevallen zoekt óók de MKB ondernemer zijn of haar heil bij accountants en gelijksoortige adviseurs. Veel van dit soort adviseurs zijn vooral bezig hun eigen omzet te verhogen. Ze komen in de praktijk niet veel verder dan het aankondigen van de noodzaak tot grote veranderingen binnen het bedrijf, uiteraard door de adviseur zelf begeleid. Ik heb veel gevallen gezien waar het inschakelen van externe adviseurs helaas niet het gewenste resultaat opleverde.

Deel het nemen van belangrijke beslissingen met je “meedenker”
In mijn visie is er voor de genoemde MKB ondernemers een mooie tussenoplossing gecreëerd door de komst van “meedenkers”. Ik schaar mijzelf tot deze groep en heb mogen meewerken aan mooie resultaten.

Hoe werkt de meedenker?
Wanneer een ondernemer in een lastige situatie komt dan kan hij overwegen om een meedenker in te schakelen. De meedenker zal door zijn eigen ervaring in tal van ondernemingen niet de fout maken de ondernemer te adviseren, of erger nog, in een bepaalde richting te duwen. De meedenker zal zijn naam eer aan doen: hij zal zich inlezen in de materie en vooral luisteren naar de ondernemer. Door middel van de juiste vragen, gaat de meedenker samen met de ondernemer op zoek naar een passende vervolgstap. Doordat de ondernemer en de meedenker dezelfde achtergrond (ondernemen) hebben kunnen dit soort sessies kort en intensief zijn. De vrijblijvendheid voor de ondernemer (hij moet uiteindelijk zélf beslissen) zal hem een goed gevoel geven en tot het beste resultaat leiden.

Wil je meer weten over het fenomeen “meedenker”? Klik hier voor meer informatie

Ton van Huis

 

Meedenker
Wil je eens sparren over jouw onderneming? Als ervaren ondernemer ben ik beschikbaar als “meedenker”. Wat houdt dit in? Als ondernemer heb je soms even een frisse blik nodig van een buitenstaander. In één of twee dagdelen gaan we brainstormen over alles wat relevant is binnen je bedrijf.

Klik hier voor meer informatie >>