De feestdagen naderen met rasse schreden. Voor veel ondernemers is het een drukke maand. Het jaar moet worden afgesloten en de administratie moet worden klaargestoomd voor het opmaken van de jaarrekening. Eventuele voorraden moeten nauwkeurig geteld en beoordeeld worden. Hopelijk was 2018 voor jou een succesvol jaar en kijk je uit naar goede jaarcijfers.

Jaarplannen 2019
Minstens zo belangrijk in deze tijd van het jaar is het afronden van de jaarplannen voor 2019. Veel tijd moet worden besteed aan brainstormen en prognoses berekenen. Uiteindelijk moeten de budgetten worden vastgesteld. Zorg er voor dat je jouw plannen voor 2019 goed doorrekent of laat doorrekenen. Fouten worden in de loop van het jaar gestraft en zijn niet nodig. Het is in de praktijk zinvol om het jaarplan, inclusief de cijfers en de lange termijn plannen, door een deskundige buitenstaander te laten checken. Ook al zijn de cijfers opgesteld door jouw accountant en/of commissarissen, vooral dan is het nachecken belangrijk. Twee weten meer dan één en je zult zien dat het altijd een toegevoegde waarde heeft.

Personeel
Na een goed jaar verwachten de meeste medewerk(st)ers een salarisverhoging. Op zich is dat prima maar het moet vooral géén automatisme worden. Doe een goede evaluatie en bespreek de uitkomsten daarvan. Koppel aan die uitkomsten een lange termijnplan en baseer op die gegevens een eventuele verhoging van het salaris. Bij een negatieve uitkomst van de evaluatie is het belangrijk om een intensief slecht-weer gesprek te hebben met de betreffende medewerk(st)er. Indien mogelijk kun je samen een plan voor het nieuwe jaar overeenkomen dat acceptabel is voor beide partijen. Is dat niet mogelijk dan zal er samen moeten worden gezocht naar de mogelijkheden voor beëindigen van de relatie. Zorg er voor dat vóór de aanvang van het nieuwe jaar er duidelijkheid en transparantie is voor het gehele team. Alleen dán kun je het jaar op een feestelijke manier afsluiten.

Ton van Huis