Ondernemers hebben behoefte aan ‘meedenkers’

Uit ervaring weet ik dat het leger business adviseurs in Nederland inmiddels zo groot is dat veel ondernemers door de bomen het adviesbos niet meer kunnen zien.

Ik ben er van overtuigd dat het voor veel ondernemers heel prettig en waardevol is om een “meedenker” binnen handbereik te hebben. Meedenken is iets anders dan adviseren. Meedenken is vooral goed luisteren om vervolgens inzichten te delen met de ondernemer.

In de meeste gevallen zal enkel een gesprek al veel opheldering geven. Ik zal dan mijn mening of inzicht kenbaar maken en zodoende de ondernemer helpen de juiste beslissing te nemen.

Als meedenker wil ik graag de rol hebben van het, samen met de ondernemer meedenken over de uitkomst van de brainstorm. De ondernemer zal in veel gevallen na een brainstorm met nieuwe inzichten en ideeën achterblijven. Wat ga ik doen met al die (nuttige) informatie? Als meedenker help ik de ondernemer de ingebrachte inzichten en ideeën te beoordelen. Zo kunnen stappen gezet worden en belangrijke beslissingen tot optimaal succes leiden.

Vrijblijvend
Het inschakelen van een objectieve “meedenker” is in veel gevallen een fijne ondersteuning voor de ondernemer. Daar waar de ondernemer loopt te wikken en te wegen over de te volgen strategie of te nemen beslissingen is de inbreng van de meedenker vaak een eye opener die ofwel andere (nieuwe) inzichten geeft aan de ondernemer ofwel de gezochte bevestiging geeft van het door de ondernemer ontwikkelde idee.

Van groot belang in deze opzet is dat de meedenker in een onafhankelijke en vrijblijvende rol acteert. Alleen dan krijgt de ondernemer mogelijk naast zijn eigen inzicht ook een onafhankelijk en objectief inzicht van de meedenker.

Door de vrijblijvendheid en de kwaliteit van de inbreng van de meedenker moet er een goed gevoel ontstaan tussen de ondernemer en de meedenker. Voelt het niet goed ? afscheid nemen, immers het is dan weggegooide energie en geld.

De meedenker is geen coach…..
Een coach pretendeert dat hij de ondernemer begeleid en de weg wijst. Dat gebeurt in een verhouding waar de coach leidend zal zijn. De wereld van coaches is nog steeds groeiende en onzekere ondernemers blijven grote sommen geld wegbrengen naar coaches die als zij echt zo veel te bieden hebben waarschijnlijk beter zelf ondernemer hadden kunnen worden. Als meedenker heb ik een volstrekt andere insteek. Ik zal op het niveau van en samen met de ondernemer een beeld creëren waar de ondernemer zijn beslissingen zelfstandig zal nemen. Ik werk onafhankelijk en voor de samenwerking hoeft geen contract te worden getekend. In het geval de ondernemer niet verder wil dan stopt de samenwerking op dat moment en wordt alleen de bestede tijd betaald. De kosten die ik als meedenker in rekening breng zijn alleszins redelijk. Door de vrijblijvendheid werk ik alleen op aanvraag van de ondernemer en werk ik op basis van een tarief per dagdeel (4 uur) en de samenwerking is per dag te beëindigen.

Het gaat mij vooral om op een plezierige manier de ondernemer te steunen in zijn soms moeilijke situatie, door mijn inzichten met hem te delen zodat hij verder groeien met zijn bedrijf.

• Brainstormen • Vrijblijvend advies • Constructief kritisch • Creatief schrijver • Bemiddelen waar nodig • Internationaal netwerk

Wil je meer informatie over de mogelijkheden/tarieven voor een meedenksessie? Neem dan contact op via het contactformulier.