Als volger van de klimaat discussie valt mij op dat de meningen in ons land over de te voeren strategie sterk verschillen. Er zijn inmiddels een behoorlijk aantal van elkaar afwijkende meningen. Onze politici waren, tot voor kort, overtuigd van hun gelijk dat er drastische maatregelen moeten worden genomen om ons klimaat te redden. Door de enorme winst van het FVD komen de eerder ingenomen stellingen in een ander daglicht te staan en zullen moeten worden heroverwogen.

Een aantal feiten op een rijtje:

– We moeten op deze planeet zuiniger omgaan met ons milieu. Dat zal om een wereldwijde aanpak vragen, immers het milieu trekt zich niets aan van grenzen.

– Het plan dat wij in dit kleine land volledig van het gas af moeten zal een heroverweging nodig hebben. Als de ons omringende landen (o.a. Duitsland, Frankrijk en België) volop gas als belangrijkste brandstof aansluiten dan is het onvoorstelbaar dat wij ons gas juist afschaffen. Gas is goedkoper en milieuvriendelijker dan elektriciteit en gas wordt over de hele wereld aangeboord en aangeboden. Dus laat Groningen met rust en volg de strategie van de andere Europese landen.

– Als we zo nodig het beste jongetje in de klas willen zijn op het gebied van terugdringen van de CO2 uitstoot dan moeten we beseffen dat wij een heel klein land zijn en daar dus praktisch geen invloed op hebben . De problematiek moet echt wereldwijd worden aangepakt. Als wij graag een voorbeeldfunctie willen vervullen dan is de enige realistische manier dit in Europees verband te doen. Vlak over de grens zien we nog steeds kerncentrales en kolen gestookte centrales functioneren en zelfs uitbreiden !!
CO2 tax wordt een dubbele belasting voor het bedrijfsleven.

Het lijkt erop dat Nederland het belangrijk vindt om de grote voorloper te zijn op het milieugebied. Er wordt aan voorbij gegaan dat de ons omringende landen ofwel hun eigen strategie bepalen ofwel zich aansluiten bij de Europese strategie. Zo is het willen invoeren van een CO2 tax voor bedrijven een hele slechte en ondoordachte zaak. Er wordt al een CO2 tax ingevoerd door de EU en dat is ook de enige plaats waar je dat kunt doen. De extra CO2 tax die onze regering denkt te moeten invoeren voor het bedrijfsleven is dus volstrekt overbodig en zal direct worden doorberekend aan de consument.

Mijn advies is: regel de internationale milieukwesties in Europees verband en leg de focus in de Nederlandse politiek op belangrijke nationale kwesties zoals o.a. Gezondheidszorg, veiligheid en ouderenzorg.

Ton van Huis

Meedenker
Wil je eens sparren over jouw onderneming? Als ervaren ondernemer ben ik beschikbaar als “meedenker”. Wat houdt dit in? Als ondernemer heb je soms even een frisse blik nodig van een buitenstaander. In één of twee dagdelen gaan we brainstormen over alles wat relevant is binnen je bedrijf.

Klik hier voor meer informatie >>