In de afgelopen tijd is aannemersbedrijf Vink BV in Barneveld door het slijk gehaald door de media. Er is vervuilde grond geconstateerd in woonwijken en dan mogen de media oeverloos negatieve suggesties en verdachtmakingen spuien over de leverancier (VINK) van die zogenaamde vervuilde grond.

Ik vind het allemaal te kort door de bocht en zou graag een aantal nuanceringen zien in de wijze waarop dit nieuws naar buiten is gebracht. Laten we om te beginnen vaststellen dat de grond in Nederland niet door Vink wordt vervuild. De vervuilers (vaak gemeentelijke instellingen) blijven meestal buiten schot, zij schuiven de vervuilde grond keurig door naar Vink. Daarmee wordt Vink niet de vervuiler maar de reiniger van de grond. Nadat de aangeleverde grond grondig door Vink is gereinigd kan die grond weer gebruikt worden. Eigenlijk een prachtig systeem. Vooral het feit dat de overheid eisen stelt aan de wijze en de kwaliteit van de gereinigde grond geeft de burger een goed gevoel.

Naar nu blijkt is er een hoeveelheid gereinigde grond op de markt gebracht die niet voor 100% voldoet aan de norm. Volgens Vink is die grond prima geschikt voor toepassingen bij wegen en ander publiek gebruik en dus niet wordt gebruikt onder woningen. Volgens de media klopt dit allemaal niet en nu wordt die grond nogmaals grondig gecontroleerd. Goede zaak, immers de bewoners van de betreffende wijken hebben het recht exact te weten wat de situatie is en indien nodig moeten er passende maatregelen worden genomen.

Een paar zaken vallen mij op in deze affaire:

  • De rol en de verantwoordelijkheid van de overheid blijft zwaar onderbelicht. We mogen als burgers aannemen dat er een adequate controle wordt uitgevoerd op vervuilde en gereinigde grond.
  • Vink is de uitvoerder van het reinigen van vervuilde grond, Vink is dus niet de vervuiler maar de reiniger van door andere partijen vervuilde grond.
  • De overheid heeft in deze affaire een laffe houding aangenomen. Processen duren onnodig lang en de verantwoordelijkheid wordt zoveel mogelijk afgehouden. Laten we duidelijk zijn: de overheid is verantwoordelijk voor de controle van dit soort belangrijke processen.
  • Zelfs voordat de aangekondigde onderzoeken zijn uitgevoerd wordt Vink BV al veroordeeld en publiekelijk aan de schandpaal genageld.
  • Hetzelfde geldt voor het reinigen van kunstgras. De overheid is een grote leverancier van vervuilde grasmatten. Als er door de hoeveelheid aangevoerde matten een opstopping van matten ontstaat in het reinigingsproces dan is het onredelijk om Vink aansprakelijk te stellen. Terecht stopt Vink met het reinigen van de matten. Vraag is waar gaan de vervuilde matten voortaan naar toe?

Mijn conclusie is dat VINK BV ten onrechte wordt aangepakt als een crimineel. Verder hoop ik dat gemeentelijke en provinciale overheden hun verantwoordelijkheid nemen om deze zaak correct op te lossen.

Tenslotte zal er eens goed moeten worden onderzocht hoe onze overheden omgaan met ingewikkelde processen zoals de affaire VINK.

Ton van Huis

Meedenker
Wil je eens sparren over jouw onderneming? Als ervaren ondernemer ben ik beschikbaar als “meedenker”. Wat houdt dit in? Als ondernemer heb je soms even een frisse blik nodig van een buitenstaander. In één of twee dagdelen gaan we brainstormen over alles wat relevant is binnen je bedrijf.

Klik hier voor meer informatie >>