De meeste ondernemers in Nederland profiteren van de economische groei en zien hun resultaten weer naar mooie hoogte stijgen. De keerzijde van deze hoog conjunctuur is een enorme toename van de werkdruk. Het is problematisch om aan goed personeel te komen en de werkdruk op de ondernemer neemt hand over hand toe door het gebrek aan goed personeel. De te grote werkdruk gaat, na verloop van tijd, een negatieve invloed hebben op de balans in het privéleven van veel ondernemers.

Logische balans bij werknemers
De bijna logische balans die werknemers doorgaans hebben steekt bijna grimmig af bij de werkstress die werkgevers in deze drukke (goede) tijden ervaren. Werknemers kunnen profiteren van de groei van de onderneming door verbetering van hun arbeidsvoorwaarden en hebben een regelmaat in werkdruk en beloning. Door de vastgestelde werktijd is het bereiken van een goede balans tussen werk en privé meestal eenvoudig te bereiken en dat is mooi. Maar uiteraard hebben werknemers ook te maken met de dagelijkse werkstress. Het verschil met de werkgevers is de vrijheid die werknemers hebben om, zeker in deze tijd, als de werkstress te veel wordt, op zoek te gaan naar een andere baan.

Gevolg van economische groei
Voor ondernemers ligt de zaak bij extreme groei vaak iets gecompliceerder; hoe financier je de groei en welke risico’s moet je daar voor nemen? Een groeiende onderneming vraagt een accurate uitvoering van de dagelijkse business en sterke strategie voor de langere termijn. Eén van de belangrijkste eigenschappen van een goede ondernemer is, naar mijn idee creativiteit. Die creativiteit heeft hij hard nodig om zijn onderneming goed te kunnen leiden en te zorgen voor een gezonde groei.

Verstoring van de balans tussen ondernemer en partner
Door die enorme druk op de ondernemer kan de balans tussen werk en privé behoorlijk onder druk komen te staan. Waakzaamheid is hierbij heel belangrijk. Betrek je je partner bij de onderneming, dan zal er meer begrip zijn en kun je de balans gemakkelijker vinden. Nadeel kan zijn dat de werkstress dan 24 uur per dag een rol kan gaan spelen en dan is er van balans geen sprake. Speelt je partner geen actieve rol in de onderneming dan is het risico van disbalans groter, immers je gaat steeds meer in twee werelden denken en werken. Het belang van het zoeken naar een goede balans begint al bij de aanvang van de onderneming door het maken van duidelijke afspraken, tevens wordt het belangrijk om elkaar regelmatig te informeren en zo mogelijk elkaar van tijd tot tijd bij de onderneming te betrekken. Blijf de balans zoeken en zorg vooral voor een positief en gelukkig partnership.

Ton van Huis