Door het overheidsbeleid in de afgelopen tijd ziet het economisch vooruitzicht op de wat langere termijn er op z’n zachts gezegd twijfelachtig uit. De koopkracht cijfers blijken er nu, na twee maanden, minder florissant uit te zien dan door de regering werd voorgespiegeld en als de klimaatplannen worden aangenomen dan nemen wij in dit mooie land een enorm risico. Al die miljarden kostende plannen worden uiteindelijk betaald door de burgers van Nederland. Direct door alle afdrachten en indirect door de kosten verhogingen die bedrijven moeten doorberekenen aan de consument. Ik ben benieuwd hoe zich dit allemaal gaat ontwikkelen, maar heb daar nogmaals mijn twijfels bij.

Maak een risico analyse
Ondanks de hierboven beschreven twijfels gaat de Nederlandse economie voorlopig nog erg goed. Ondernemers maken mooie resultaten en mijn inschatting is dat 2019 inderdaad een topjaar zal worden. Als je dan mijn eerder beschreven twijfels in ogenschouw neemt dan moet de conclusie zijn dat ondernemers de komende tijd vooral zekerheden moeten gaan inbouwen. Kijk samen met jouw financieel adviseurs naar de nog binnen te harken subsidies en eventueel fiscale verscholen voordelen. Dit doe je uiteraard elk jaar, maar dit jaar is het extra belangrijk. Immers de vraag is hoe lang gaat het duren voordat de regering weer nieuwe fiscale maatregelen gaat nemen om de gigantische voornemens te financieren? Dus zorg dat je, waar mogelijk, nog zoveel mogelijk binnen haalt en maak een financiële planning inclusief risico analyses voor de komende jaren.

Geen goed moment voor vast dienstverband
De vakbonden pleiten door de economische hoogtijdagen voor het aangaan van vaste dienstverbanden. Op zich een goed streven, immers vaste dienstverbanden geven een intensievere band met de medewerker dan ZZP achtige constructies. Maar kijkend naar de bedreigingen die er toch duidelijk aan zitten te komen lijkt het mij niet de meest interessante tijd om volop vaste dienstverbanden aan te gaan. Wees selectief, beoordeel de waarde van een vast dienstverband en blijf weg bij onnodige, lange termijn verplichtingen.

Beste jongetje van de klas
Over de klimaatplannen kun je van alles vinden. Vast staat dat het miljarden gaat kosten en dat het grote invloed zal hebben op onze samenleving. Laten we hopen dat onze regering realiteitszin heeft en niet het beste jongetje van de klas wil zijn. Ik ben een grote voorstander van een beleid dat ook het belang van de burger in financiële zin waarborgt.

Tenslotte dit: laten we als ondernemers met elkaar zorgen voor een topjaar 2019. Het wordt dan voor iedereen acceptabeler om ook te gaan kijken naar de miljarden slurpende milieu projecten, waarbij de andere knelpunten (gezondheidszorg en onderwijs) ook de nodige aandacht krijgen.

Ton van Huis