Het is juni 2019 en de zomer is begonnen. Voor veel ondernemers is deze tijd van het jaar een mooie gelegenheid om te ontspannen en een tussentijdse balans op te maken. Uiteraard is er ook een groep ondernemers die juist in het zomerseizoen hun resultaten moeten zien te behalen. Voor de eerste groep is een tussentijdse evaluatie een zinnige zaak, om te zien hoe na de eerste twee kwartalen de business vlag er bij hangt. Moet er worden bijgestuurd in de verkoopstrategie, moeten er budgetten worden bijgesteld of wordt er op of zelfs boven budget gepresteerd?

Halfjaarlijkse evaluatie
Ik ga er van uit dat de onderneming op basis van het kalender jaar opereert. Het budget voor dit kalenderjaar is gebaseerd op de informatie die eind vorig jaar beschikbaar was. Na 2 kwartalen is het interessant en belangrijk om de gebudgetteerde cijfers naast de verwezenlijkte cijfers te leggen. De invloeden van buitenaf hebben uiteraard invloed op de gerealiseerde cijfers (economische groei, lastenverhoging/verlaging, marktwerking etc.). Welke doelstellingen zijn gerealiseerd en welke doelstellingen zijn niet gerealiseerd? De niet-gerealiseerde doelstellingen moeten worden geanalyseerd om te bezien of ze kunnen worden bijgesteld ofwel moeten worden afgevoerd. De wel-gerealiseerde doelstellingen moeten goed worden gekanaliseerd, wellicht kunnen ze in positieve zin worden bijgesteld.

Brainstormsessie na de evaluatie
Na een goede evaluatie zal je als ondernemer een redelijk compleet beeld hebben van de situatie waarin je onderneming zich in bevindt . Het is bijzonder zinvol om direct na de evaluatie een brainstormsessie te houden met het management van je bedrijf. Het uitgangspunt moet zijn dat alles mag en kan worden gezegd. Het is belangrijk om er achter te komen wat er in de hoofden van je managers speelt. Vaak leveren dit soort brainstormsessies nieuwe en wellicht betere inzichten op die kunnen resulteren in kwaliteitsverbetering binnen de onderneming. Bevindt uw bedrijf zich in een positieve stroming? Dan is de brainstorm een heerlijke aanvulling op de strategie die aan het begin van het boekjaar werd gekozen en zal het een positieve impuls hebben op de samenwerking binnen het team. Staat jouw bedrijf er niet goed voor, vallen de resultaten tegen en worden de budgetten niet gehaald? In dat geval is de brainstromsessie nog veel belangijker. Het is dé manier om er achter te komen waar verbeteringen kunnen worden aangebracht in de strategie voor het tweede halfjaar .

Kortom; een evaluatie en bijbehorende brainstormsessie leveren een belangrijke bijdrage aan het sturen van uw onderneming. Het zijn essentiële pijlers waarop je de rest van het jaar kunt bouwen. En ná deze twee activiteiten kun je van een rustgevende en welverdiende vakantie gaan genieten.

Ton van Huis