Inmiddels zijn we in Europa al weer zo’n die jaar bezig met de afsplitsing van het Verenigd Koninkrijk uit Europa. De Engelsen zijn tot op het bot verdeeld over hoe het nu allemaal verder moet gaan. De Brexit is in mijn ogen een heel onverstandige stap die onze Engelse vrienden willen maken. Het is zelfs de vraag of de meerderheid van de Engelse bevolking nog steeds vindt dat de Brexit de juiste stap naar de toekomst van hun land is. Vast staat al wel dat de politieke botsing tussen de U.K. en de EU gevolgen gaat hebben voor de economische situatie in beide kampen.

Met name de U.K. zal een moeilijke periode tegemoet gaan; nu al verlaten multinationals het onzekere Engeland en vestigen zij zich in het “zekere” Europa. Een slechte ontwikkeling voor onze Engelse buren en het is twijfelachtig of dit een positieve ontwikkeling is voor Europa. Politieke onrust helpt de economische ontwikkeling niet.

De Engelsen vinden zichzelf nog steeds een wereldmacht
Als we kijken naar de situatie ná de Brexit voor Nederlandse ondernemers, dan is het mijn overtuiging dat we er niet te moeilijk over moeten doen. Het zal best even wennen zijn maar we hebben genoeg ervaring met zaken doen in niet EU landen. Natuurlijk geeft het administratieve rompslomp en douane achtige probleempjes , maar daar komen we wel doorheen. De nadelen worden voor ons land ruimschoots gecompenseerd door de voordelen, zoals het vestigen van Engelse bedrijven in onze regio. Voor de Engelsen veranderd er ook niet heel veel, de valuta blijft zoals die is (Engelse Ponden), ze blijven aan de verkeerde kant van de weg rijden; ze waren al geen lid van Sjengen (dus paspoortcontrole was er al en zal zo blijven) en bovenal blijven ze denken dat zij een wereldmacht zijn.

Laten we de U.K. steunen
Naar mijn idee moeten we dus niet moeilijk moeten doen over de Brexit. Het blijft jammer dat de EU een belangrijk lid gaat missen, maar in de praktijk zal de situatie al snel wennen en een gelijke positie opleveren zoals met andere niet EU landen, bijvoorbeeld Zwitserland en Noorwegen. Het is te hopen dat de Engelse economie niet te veel schade oploopt, want het is voor ons land een belangrijke economische partner. Het zou de EU sieren als zij de Britten steunen, immers het is een keuze van de bevolking van een democratisch land en met een beetje steun kan de U.K. weer herstellen van deze ingewikkelde move.

We kunnen ons beter zorgen maken over de zwakkere EU landen. Door de grote ambities van de EU zijn we nu opgezadeld met landen zoals Bulgarije, Roemenië en Hongarije etc. Deze landen zijn op uitsluitend politieke gronden toegetreden, terwijl de situatie in die landen op z’n zachts gezegd onrustig is. Economisch gezien is hun bijdrage puur negatief en alleen het machtsevenwicht in Europa zou hun plaats binnen de EU rechtvaardigen.

Mijn conclusie: Doe niet zo moeilijk over de Brexit, zoek intensieve en positieve samenwerking met de Britten en richt de focus op de economische en politieke ontwikkelingen in de zwakkere Europese landen.

Ton van Huis

Meedenker
Wil je eens sparren over jouw onderneming? Als ervaren ondernemer ben ik beschikbaar als “meedenker”. Wat houdt dit in? Als ondernemer heb je soms even een frisse blik nodig van een buitenstaander. In één of twee dagdelen gaan we brainstormen over alles wat relevant is binnen je bedrijf.

Klik hier voor meer informatie >>